Ansattoversikt


Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagestyrer 75 42 06 26 957 71 690
Barnehagestyrer 75 42 06 26 948 86 802

Adresse:
Værøy kommune
v/ Værøy kommunale barnehage
Sørland 33
8063 Værøy

Beredskap

Ansatte i avdelingen Beredskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Når telefon-, mobil- og nettforbindelsen fungerer
Telefon: Brann: 110
Politi: 112
Lege/AMK: 113
Legevakt: 116 117
Værøy kommune: 754 20 600
Værøy kommune vakttelefon for vannverket: 75420640


Når vanlig telefon-, mobil- og nettforbindelsen IKKE fungerer har Værøy kommunes kriseledelse en satellittelefon som kan brukes for å ringe ut av øya, og som andre utenfor kommunen kan kontakte oss på.
Værøy kommune satellittelefon:
+88 16 22 47 07 39


Internett:
I en krisesituasjon vil kommunens nettside og Facebook-side benyttes aktivt til å informere innbyggere og andre.
Du finner oss på:
• www.varoy.kommune.no
• www.facebook.com/varoykommune

Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

KE
Værøy Sykehjem
Sponga 36
8063 Værøy

Pleie- og omsorgssjef 75 42 06 21

Adresse:
Værøy kommune
v/ Pleie- og omsorg
Sørland 33
8063 Værøy

75 42 06 39
Miljøtjenesten 75 42 06 13 959 74 887
Pleie- og omsorgssjef 75 42 06 37

Adresse:
Værøy kommune
v/ Pleie- og omsorg
Sørland 33
8063 Værøy

Psykisk Helse og Rus 75 42 06 21 902 19 759
Sekretær - Pleie- og omsorg 75 42 06 24

Adresse:
Værøy kommune
v/ Pleie- og omsorg
Sørland 33
8063 Værøy

Sykehjemmet 75 42 06 39 75 42 06 22

Helse og omsorg - Folkehelse

Ansatte i avdelingen Folkehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator

Helse og omsorg - Fysio- og ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysio- og ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 75 42 06 34

Adresse
Sponga 14
8063 Værøy

Helse og omsorg - Helsetilbud

Ansatte i avdelingen Helsetilbud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
75 42 06 32

Helse og omsorg - Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
113
Utenom åpningstid 116117
75 42 06 30

Telefontid:
09:30-11:30 og 12:30-14:00

Åpningstid:
08:00-15:00

Adresse
Sponga 14
8063 Værøy

Kultur, idrett og fritid

Ansatte i avdelingen Kultur, idrett og fritid
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturkonsulent 75 42 06 08

Adresse:
Værøy kommune
v/ Kulturkontoret
Sørland 33
8063 Værøy

Kultur, idrett og fritid - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar 75 42 06 09

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ass.rådmann 75 42 06 04

Om Værøy kommune

Ansatte i avdelingen Om Værøy kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Servicetorg 75 42 06 00

Besøks- og postadresse:
Sørland 33
8063 Værøy

Åpningstider:
Mandag til fredag
kl.08.00 - 15.00.

Telefon:
Mandag til fredag
kl.10.00 - 14.00

Sekretær v/kommunekassen 75 42 06 10
Økonomisjef 75 42 06 11

Plan, bygg og eiendom

Ansatte i avdelingen Plan, bygg og eiendom
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teknisk sjef 75 42 06 06

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
75 42 06 00

Besøks- og postadresse:
Sørland 33
8063 Værøy

Åpningstider:
Mandag til fredag
kl.08.00 - 15.00.

Telefon:
Mandag til fredag
kl.10.00 - 14.00

Skatt

Ansatte i avdelingen Skatt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skatteavdelingen 75 42 01 73
Skatteavdelingen 75 42 01 76

Skole og utdanning

Ansatte i avdelingen Skole og utdanning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor 75 42 06 15
Sekretær 75 42 06 17

Sosiale tjenster og barnevern

Ansatte i avdelingen Sosiale tjenster og barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
75 55 55 40

Vakttelefon:               
995 41 500              

Besøksadresse:     
Storgata 27, 4 etasje

Postadresse:           
Barneverntjenesten i Bodø kommune
Postboks 903
8001 Bodø

75 55 55 40

Besøksadresse:      Storgata 27, 4 etasje

Postadresse:           Barneverntjenesten i Bodø kommune
                                  Postboks 903
                                  8001 Bodø

75 55 55 02 905 24 895
75 55 55 45 958 72 209

Vei, vann og avløp

Ansatte i avdelingen Vei, vann og avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tilgjengelig hele døgnet 75 42 06 40