Kommunestyremøte

fredag 8. juni 2018, 10:00 - 12:00

Informasjon

Saksliste
Sak nr. Sakstittel

025/18 Godkjenning av møteprotokoll

 

026/18 Orienteringssaker

 

005/18 Værøy skole basseng - tilsynsrapport

 

027/18 Opptak av startlån for videre utlån 2018

 

028/18 TV-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon

 

029/18 Årsregnskap 2017

 

030/18 Tertialrapport nr. 1/2018 - Budsjettregulering nr. 1/2018

 

031/18 Møteplan for kommunestyre og formannskap 2.halvår 2018

 

032/18 Værøy skole - behov for økt assistentressurs skoleåret 2018/2019

 

033/18 Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenesten 2018 – 2030.
            Planforslag til høring og offentlig ettersyn.

 

034/18 Valg av tomtealternativ for nytt helse- og omsorgssenter på Værøy

 

035/18 Konstituering av rådmann - videreføring av avtale

Sted

Kommunestyresalen
 

Kontakt

Værøy kommune
Sørland 33,  8063 Værøy

Tlf.: 75420600

E-post : postmottak@varoy.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk