Kommunestyremøte

torsdag 15. mars 2018, 18:00 - 20:00

Informasjon

Saksliste:

Sak nr. Sakstittel

008/18 Godkjenning av møteprotokoll

009/18 Orienteringssaker

003/18 Kontrollrapport 2017 - vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
            Vågan og Værøy kommuner

010/18 Avklaring spillemidler - rehabilitering av svømmebassenget

011/18 Framtidig bruk av "Husfliden" - den gamle skolen

012/18 Kommunal kai ved Teisthammaren

013/18 Utlysning av stilling som rådmann - godkjenning av utlysningstekst

014/18 B-sak Unntatt offentlighet

 

Sted

Kommunestyresalen
 

Kontakt

Værøy kommune
Sørland 33,  8063 Værøy

Tlf.: 75420600

E-post : postmottak@varoy.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk