Temamøte for kultur

onsdag 24. august 2022, 11.00 - 12.00

Informasjon

I forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel inviter Værøy kommune til et temamøte for kultur

Tema: Formidling av kulturhistorie og samarbeid

Kommuneplanen samfunnsdel skal ta stilling langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.

Mer informasjon om kommuneplanen: https://varoy.kommune.no/skatt-naring-og-avgifter/kommuneplan/

Alle er velkommen.

Håper dere har anledning til å møte. 

Sted

Kommunestyresalen
 

Kontakt

Værøy kommune
Sørland 33,  8063 Værøy

Tlf.: 75420600

E-post : postmottak@varoy.kommune.no

Nettside: http://www.varoy.kommune.no

Servicetorget
Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk