Formannskapsmøte

mandag 16. april 2018, 13:00 - 14:00

Informasjon

SAKER TIL BEHANDLING

Sak nr. Sakstittel

009/18 Godkjenning av møteprotokoll

010/18 Fastsetting av skolerute for 2018/2019

011/18 Avtale om tjenesteyting mellom Værøy menighetsråd og Værøy kommune

012/18 Behov for investeringer ved Sørland og Breivika vannverk

013/18 Samarbeidsavtale med Bodø kommune om tekniske tjenester

014/18 Fastsetting av husleie i kommunale boliger

015/18 Samarbeidsavtale om folkehelsearbeid 2018 -2021

016/18 Ny lovfestet pedagognorm i barnehagen - behov for økte ressurser

Sted

Kommunestyresalen
 

Kontakt

Værøy rådmannskontor
Sørland 33,  8063 Værøy

Tlf.: 75420600

E-post : postmottak@varoy.kommune.no

Legg til hendelsen i din kalender

Filter

Søk