Fortsatt ingen påvist covid-19

Det er ferietid og svært mange besøkende hos oss. Til tross for dette er det pr dato fortsatt ikke registrert smittede av covid-19 i Værøy Kommune. 

Kriseledelsen i kommunen følger situasjonen nøye, og gjør hele veien vurderinger på hvilke tiltak som skal iverksettes utover de tiltakene vi allerede har. Viruset er svært smittsomt og det er viktig at vi alle tar situasjonen som vi faktisk står i fortsatt på høyeste alvor. 

Vi må fortsette med å følge smittevernsreglene; holde avstand til hverandre, ha god håndhygiene og nyse i albuen. 

Vi ber reisende fra utlandet, og de med symptomer ha lav terskel for å teste seg. 

Ta kontakt med legekontoret (tlf: 75 42 06 30) for å avtale tid for testing.