Hvordan forholde seg til karantene

På Værøy ble det fra lørdag 14.3.2020 innført strengere karanteneregler enn for resten av landet, som et preventivt tiltak for å hindre smitte av covid-19  til Værøy.

Det ble i forskriften vedtatt at ALLE med noen få unntak, som ankommer øya vår, SKAL i 14 – dagers karantene, det gjelder både barn og voksne!

Unntak fra karanteneplikt §2 - https://lovdata.no/forskrift/2020-03-13-287/§2

Hva det innebærer å være i karantene /isolasjon:

Hjemmeisolering: Å være hjemme, isolert fra andre mennesker, og IKKE ha tett kontakt med dem du bor sammen med. Gjelder for ALLE med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom helt til friskemelding av lege.

Hjemmekarantene: Å være hjemme og IKKE ha tett kontakt med andre enn dem du bor sammen med.

Det vil blant annet si:

 • ikke oppsøk butikker
  • Telefon Coop: 76 09 55 77
  • Telefon Byggtorget: 415 95 000
  •  
 • ikke gå på kafe/kiosk/
  • Telefon Kafe Supern: 401 68 395
  • Telefon Fru Johansen (kiosk): 973 05 975
  •  
 • ikke oppsøke andres bopel/hjem/rorbu.

 

Andre som oppholder seg i samme husstand betegnes IKKE som karanteneberettiget og kan bevege seg fritt.

 

Gjør samtidig oppmerksom på at forskrifter stadig er i endring og at en må følge med/forholde seg til endringene.