Informasjon fra kommunelegen ang. COVID-19, 07. august 2020

Har du vært i utlandet i sommer?

 • Kriseledelsen i Værøy kommune oppfordrer alle som har vært i utlandet, uansett om landet er rødt eller grønt, om å gå i karantene i 10 dager.
 • Vi oppfordrer alle som kommer fra utlandet til å teste seg for COVID-19. Kontakt legekontoret i telefontiden, for å avtale tid for testing.
 • Arbeidsgivere oppfordres til å ta ansvar for at dette videreformidles til sine utenlandske ansatte, samt tilrettelegging for testing.
 • Selv om test for COVID-19 er negativ, oppfordres det til 10 dagers karantene fra dagen du ankommer Norge.
 • Det er viktig å være klar over at dersom man utvikler symptomer på luftveisinfeksjon etter at man har testet negativt for COVID-19, bør man foreta ny test.

 

Har du symptomer på luftveisinfeksjon?

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer (= feber, kortpusthet, hoste, halsvondt, manglende smak og luktesans) skal holde seg hjemme, og kontakte legekontoret nærmeste virkedag for å avtale prøvetaking for COVID-19.
  • De skal da holde minst 1 meter avstand til husstandsmedlemmer.
  • Den sykes nærkontakter/husstandsmedlemmer havner IKKE i karantene, men skal følge med på egen symptomutvikling (friske kan jobbe, også helsepersonell).
 • Alle med symptomer på luftveisinfeksjon som testes, skal holde seg hjemme til negativt prøvesvar OG symptomfrihet.
 • Alle som har blitt testet for COVID-19, kan selv logge seg inn på Helsenorge.no og sjekke prøvesvaret. Svaret kommer vanligvis etter 1-2 døgn.
 • Dersom prøvesvaret er positivt for COVID-19, skal den syke i hjemmeisolasjon og husstandsmedlemmer havner i hjemmekarantene. Nærmere info rundt dette, vil bli gitt muntlig og skriftlig ved positiv test