Informasjon fra kommunelegen ang. Covid-19, 17. august 2020

Ny informasjon om testing av Covid-19.

I forbindelse med nye testkriterier fra Helsedirektoratet, foreslås det at alle som selv mistenker at de er smittet av Covid-19 bør få anledning til å teste seg uten leges vurdering. Værøy kommune har allerede god testkapasitet og lav terskel for testing.Vi har vurdert ut fra lokal smittesituasjon at vi vil opprettholde dagens rutine for testing – det vil si at man fortsatt kontakter legekontoret før test. Vi vurderer fortløpende behovet for endringer.