Informasjon fra Værøy Helsestasjon

Er det spørsmål når det gjelder barn og ungdom og koronasmitte kan Helsesykepleier kontaktes på telefon: 754 20 632 mandag – fredag mellom kl 1230-1500. Det tas forbehold om at det noen dager kan være avsatt tid til spedbarnskontroller.

Råd til deg som forelder

Skoler og barnehager er stengt fordi alle må bidra til å begrense spredning av korona-epidemien. Det skaper bekymring og er stressende for mange familier. Her er noen råd som kan være til hjelp for å mestre den nye hverdagen:

 • Det er lurt å opprettholde normale rutiner for måltider og leggetider.
 • I løpet av det som er vanlig skoletid, anbefales det at barna gjør skolearbeid, tegner, leser eller lytter til bøker, og sørger for å være ute i frisk luft uten å være tett på andre.
 • Fokuser på positive ting familien kan gjøre sammen – slik som å se film, høre på musikk, lese sammen, gå en tur eller spille spill. Pass på at dere samles rundt felles måltider.
 • Husk at du er en rollemodell for barna. Hvordan du håndterer stress, hvordan dere voksne snakker om sitasjonen, og hvordan dere reagerer, påvirker barna.
 • Følelser som redsel, panikk, tristhet og ensomhet er normale reaksjoner i slike spesielle situasjoner. Barn er sensitive for voksnes følelser, og det er bedre å være åpen om følelsene sine enn å skjule dem.
 • Barn reagerer på forskjellige måter. Noen kan virke uberørt når du snakker med dem, men vise bekymring senere. Vær særlig oppmerksom på kvelden og natten. Mange barn blir ekstra engstelige da.
 • Det er viktig å holde seg orientert, men det kan være lurt å begrense bruken av sosiale media og lignende hvis det fører til økt stress og unødig redsel.
 • Søk støtte hos andre – Ikke vær redd for å be om hjelp.

Snakk om hva dere skal gjøre i familien dersom noen føler seg dårlig og blir syk. Dersom det blir aktuelt med karantene: forklar hva det betyr og snakk om hva dere kan gjøre for at det skal bli så hyggelig som mulig.

 

 • Det anbefales å ikke samle flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
 • Anbefalingen er å holde minst en meters avstand.
 • Samvær bør begrenses (få timer).
 • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås. Anbefalingen om en meters avstand gjelder også her.
 • Bursdagsselskaper bør utsettes.
 • Overnattingsbesøk bør begrenses i denne perioden.
 • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene