Ledige stillinger


Det er for tiden ledige stillinger i Værøy kommune 

I tidsrommet 25.06.2018 – 19.08.2018 er det behov for ferievikarer innen pleie- og omsorgstjenesten,
samt omsorgen for psykisk utviklingshemmede.


Vi har behov for følgende:

- Sykepleiere / vernepleiere
- Hjelpepleiere / omsorgsarbeidere
- Hjemmehjelp / renholdsassistent
- Kokk
- Vaskeriassistent


Her finner du stillingsutlysningen for ferievikarer - Pleie- og omsorgstjenesten
Søknadsfrist 25.03.2018