Nytt om covid-19 - 20.03.20

Vi har ennå INGEN kjente smittetilfeller på øya, men vi må FORTSETTE å gjøre det vi blir pålagt og anbefalt å gjøre for å hindre smitte.

Oppdatert lokal forskrift

Det har kommet mange positive tilbakemeldinger på den lokale forskriften som ble vedtatt. Vi har nå både gjort egne erfaringer samt fått innspill fra engasjerte ansatte og innbyggere. På bakgrunn av dette har vi nå revidert forskriften. Dette vil vi fortsette å gjøre, i den grad det viser seg å være nødvendig.

Når det gjelder å håndheve egen forskrift, jobber vi fortløpende med å få på plass løsninger på både kort og lang sikt. Det er f.eks. etablert samarbeid med både Lufttransport og Torghatten Nord.

Vi minner om at forskriften, og også nasjonal forskrift, har unntak for å få samfunnskritiske tjenester til å fungere. De samfunnskritiske tjenestene er både offentlige og private:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

I tillegg til transport, kan det gjøres unntak i noen andre tilfeller. Det gjelder noen personlige hensyn samt å hindre tap av store materielle verdier.

Det viktigste vi kan gjøre nå er å passe på at vi selv forholder oss til de reglene og anbefalingene vi får fra stat og kommune og å på en pen måte oppfordre de rundt oss til å gjøre det samme.