Oppdatert åpningstid ved teststasjonen for koronatesting

Værøy kommune teststasjon har oppdatert åpningstidene sine.

Oppdaterte åpningstider finner du på teststasjonens informasjonsside.

Gå til teststasjonens informasjonsside