Oppfordring til befolkningen på Værøy

Vi opplever nå spredning av koronaviruset i våre nabokommuner. Vi vil derfor oppfordre alle Værøyværinger til å følge rådene fra myndighetene til befolkningen. 
I tillegg vil vi informere om at det er lav terskel for å bli testet for viruset. Ta kontakt med legekontoret på telefon 75 42 06 30 dersom du har behov for testing. 
Koronasjekk - skal jeg teste meg?

Kriseledelsen i Værøy kommune følger nøye med på situasjonen rundt oss. 

Råd til alle i befolkningen

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)             
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på covid-19, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri

Klikk for stort bilde