Redusert åpningstid på Værøy Legekontor

Økt belastning på telefon gjør at vi ser at vi må redusere tilgangen på legekontoret for en tid fremover.

Legekontorets telefon, 75 42 06 30 er åpen i tidsrommet 10.00 - 11.30 og 12.00 - 13.00 for spørsmål.

Ut over dette tar vi KUN hånd om AKUTTE spørsmål.