Retningslinjer for smittevern knyttet til utenlandsk arbeidskraft

Det er flere virksomheter på Værøy som benytter arbeidskraft fra utlandet. Arbeidsgivere har meldt om utfordringer knyttet til mangel på arbeidskraft, og det er et behov for å få arbeidstakere fra utlandet i arbeid. Kommunelegen har derfor utarbeidet retningslinjer for smittevern knyttet til utenlandsk arbeidskraft. (PDF, 64 kB)

Arbeidsgivere som har spørsmål knyttet til denne lokale anbefalingen, kan ta kontakt med kommunelegen på Værøy. E-post: varoy.legekontor@varoy.nhn.no