Rundskriv fra HOD om kommunale smitteverntiltak

Involvering av næringsliv/NHO Nordland

God ettermiddag,

Vi viser til vedlagt rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementets vedrørende kommunale smitteverntiltak som forbyr eller begrenser sosial omgang. NHO representerer bredden av næringslivet i kommunen. Vi ber derfor om å bli involvert og, så langt det er mulig, gitt anledning til å komme med innspill til eventuelle lokale smitteverntiltak kommunen vurderer å iverksette. NHOs regionkontor i Nordland, ved undertegnede eller regiondirektør Daniel Bjarmann Simonsen, vil være de riktige personene å ta kontakt med.

Vi håper på god dialog og godt samarbeid ved eventuelle innføring av nye smitteverntiltak, og vil på generelt grunnlag oppfordre dere til å ta kontakt dersom vi kan bidra med noe.

Kontaktinformasjon
- Regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen: dbs@nho.no / 99 22 90 08
- Advokat Daniel Ø. Helgesen: daniel.helgesen@nho.no / 95 24 38 09