Smittevern, private feiringer og sammenkomster

Smittevern, private feiringer og sammenkomster Nå som konfirmasjoner, sammenkomster og andre selskaper står for døren, ønsker vi å minne om at alle private arrangement er pålagt å ha en ansvarlig person som skal:

1. Ha nedskrevet gjesteliste med kontaktinformasjon som oppbevares i minst 10 dager
2. Påse at smittevernreglene overholdes, og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Se egen sjekkliste under.
3. Iverksette tiltak som sørger for at syke personer ikke er tilstede på arrangementer.

Lykke til med selskapet!

Les råd for sammenkomster fra Helsenorge
For mer informasjon, les regjeringens spørsmål og svar om arrangementer
Les mer om anbefalinger for arrangement hos Folkehelseinstituttet

Sjekkliste for godt smittevern i forbindelse med arrangementer

Tiltak

Merknad

Arrangørens overordnede ansvar

 

Sørge for at ledere/instruktører er kjent med gjeldende smitteverntiltak

 

Sørge for at det foreligger en plan for håndtering, isolering og oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale eller toalett der den syke har oppholdt seg

 

Gjøre informasjon om gjeldende smitteverntiltak tilgjengelig via informasjonsplakater eller annet informasjonsmateriell

 

Informere deltagere/foresatte om gjeldende smitteverntiltak før oppstart. Vurdere om informasjonen bør gjøres tilgjengelig på flere språk

 

Sikre at det er tilstrekkelig med ledere/instruktører for å kunne ivareta anbefalte smitteverntiltak

 

Hygienetiltak

 

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle håndvaskstasjoner og toaletter

 

Sikre at håndhygienemuligheter er tilgjengelig for deltagerne

 

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene

 

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der håndvask ikke er tilgjengelig

 

Redusert kontakt mellom personer

 

Sikre at arealene tillater at avstandskravene kan ivaretas i forhold til antall deltagere

 

Vurdere å dele deltagerne inn i mindre grupper

 

Legge til rette for at trengsel kan unngås, for eksempel ved å ha forskjellige oppmøtesteder eller oppmøtetider for ulike grupper

 

Vurder å introdusere merking på gulv for å sikre avstand i områder der det kan oppstå trengsel

 

Informere om å begrense bruk av offentlig transport til og fra arrangementet/aktiviteten der det er mulig

 

Begrense antall ledsagere utover det som er nødvendig

 

Renhold

 

Gjennomgå lokale renholdsplaner med tanke på organisering, ansvar og ressursbehov, og gjøre tilpasninger der det er behov. Det bør legges en plan for hyppighet og metode for renhold

 

Sørge for forsterket renhold av sanitæranlegg og hyppig berørte kontaktflater