Status og tiltak i Værøy kommune (pr. 22.05.20)

Antall koronasmittede i Værøy

 • Status 22.05.2020: 0 registrerte smittede, heller ingen mistanke om smitte.  Kommunelegen opplyser om at det er få eller ingen pasienter med luftveisinfeksjoner som oppsøker lege.

Gradvis gjenåpning i Værøy kommune

 • Rådhuset åpner dørene for publikum fra mandag 25.mai. Vi ber om at henvendelser fortrinnsvis skjer via e-post eller telefon. Post kan leveres i postkasse på utsiden. Dersom du har behov for et fysisk møte bør dette avtales på forhånd. Det er også en forutsetning at smittevernregler følges. 
  NAV Værøy har fortsatt stengt for publikum inntil videre.
 • Legekontoret holder fysisk stengt. Det er mulig å bestille time, fornye resepter og avtale tid for blodprøver på telefon mellom kl. 10.00 - 11.30 og 12.30 - 13.30.
 • Helsestasjonen kan kontaktes på telefon mandag - fredag mellom kl. 12.30 - 15.00 når det gjelder barn og ungdom og koronasmitte.
 • Værøy barnehage har gjenåpnet fra 20.april. Småskolen (1.- 4. trinn) og SFO gjenåpnet 27. april.
 • Elevene på 5.-10. trinn startet på skolen tirsdag 12.mai. Les mer om gjenåpning av skole og barnehage her.
 • Biblioteket åpnet mandag 18.mai.
 • Kunstgressbanen er åpen for bruk dersom de nasjonale smittevernrådene følges: Maks 20 personer i gruppe og minst èn meters avstand mellom hver. Ikke ta på samme utstyr.
 • Fysioterapitjenesten er gjenåpnet.
 • Pårørende kan nå avtale besøk på sykehjemmet på tlf. 75420622. Det er utarbeidet egne regler for besøk.
 • Øvrige hjemmebaserte tjenester som hjemmehjelp og hjemmesykepleie opprettholdes som vanlig.

Koronatelefon og koronamail

 • Koronamail – korona@varoy.kommune.no
 • Koronatelefon 754 20 633

Begrensninger for reisende

 • Unngå alle reiser som ikke er strengt tatt nødvendige. Pasientreiser er nødvendige. Les mer om råd for reisende her.
 • Dersom du planlegger å reise til Værøy, trenger du ikke å sitte i hjemmekarantene når du ankommer øya. Det lokale vedtaket om hjemmekarantene ble avviklet 20.april. En lokal karantenebestemmelse ble innført 15.mars for å forsinke spredningen av koronaviruset i Værøy kommune. Nå er det de nasjonale bestemmelsene du skal forholde deg til.

Nasjonale føringer:

Værøy kommune følger alle retningslinjer og veiledere som utgis av nasjonale myndigheter, og gir ingen dispensasjoner fra disse. Er du usikker på tolkningen av regelverket, må du gjerne ta kontakt.

Se oversikt over beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet 

Les fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet

Se liste over nasjonale tiltak for å håndtere koronasituasjonen på regjeringen.no

Kontakt

Koronatelefon og koronamail
E-post
Telefon 75 42 06 33

Koronatelefonen er åpen mandag til fredag 10:00 - 14:00 og 20:00 - 21:00.
E-post besvares daglig.