Stenging av vann

På grunn av arbeid må vannet stenges i Måstadveien.
Arbeidet forventes ferdigstilt i løpet av kvelden.

Arbeidet skyldes aldrende anlegg.

Kontakt

Nikolai Hansen
Teknisk sjef
E-post
Telefon 75 42 06 06