Plan for barns overgang fra barnehage til skole

Plan for barns overgang fra barnehage til skole (PDF, 297 kB)

Hentet fra barnehagens årsplan:

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at abrna skal få en trygg og god overgang fra barnehage til skole.

  •  Utveksle kunnskap og informasjon om barnet, forutsatt at det foreligger et samtykke fra foresatte
  • Skolebesøk
  • Lek i skolegården
  • Gi barne mulighet til å glede seg til å begynne på skolen
  • Førskoleklubb

I førskoleklubben har vi følgende mål:

  • Bli godt kjent, styrke relasjonene i gruppen
  • Gi barne gode opplevelser og erfaringer sammen
  • Sørge for at barna opplever at det er er sammenheng mellom barnehage og skole
  • Bidra til at barna kan møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner
  • La barne bli kjent med hva som skjer i skolen

I 2018/2019 får førskoleklubben tilbud fra kulturskolen om sanglek 1 gang i uken. Dette styrker samhold, stimulerer språk, gir fysisk utvikling, og har gode ringvirkninger i gruppen.