Her søker du barnehageplass

https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1412&externalId=1857

Frist for oppstart etter fellesferien i august: 1.mars

Frist for oppstart 1.januar: 1.september

 

Dersom du søker etter fristene, vil søknad bli vurdert fortløpende.