Oppsigelse av barnehageplass

En barnehageplass kan sies opp med en måneds varsel regnet fra den 01. i måneden. Ved hovedopptak i mars er oppsigelsestiden 3 måneder for nye søkere, dersom det ikke er mulig å tildele plassen til andre. Oppsigelsen skal være skriftlig og sendes barnehagestyrer eller Postmottak, Værøy kommune.

Oppsigelse av plass på våren må skje senest 30. april, dersom en skal unngå å betale barnehageplassen ut barnehageåret.

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 75 42 06 00

Besøks- og postadresse:
Sørland 33
8063 Værøy

Åpningstider:
Mandag til fredag
kl.08.00 - 15.00.

Telefon:
Mandag til fredag
kl.10.00 - 14.00