Pris, betaling og moderasjonsordninger 2018/2019

Det betales for 11 måneder pr år, juli er betalingsfri måned. Barnehagen er sommerstengt i 3 uker, i tillegg har vi 5 planleggingsdager iløpet av året.

 

Pris pr 04.12.2018 er 2730,- kr + 300 kr i kostpenger.  (full plass, 5 dager i uken)

Søskenmoderasjon: 

Barn nr 1; full pris

Barn nr 2: 30 % moderasjon

Barn nr 3 osv: 50 % moderasjon

Det gis ingen betalingsreduksjon for kortere daglig oppholdstid. Fravær under en måned gir ikke rett til redusert betaling. Ved legitimert sykefravær utover en mnd., gis reduksjon i foreldrebetaling etter søknad. Foreldrebetalingen betales ifølge utsendt regning. Ved manglende betaling i mer enn 1 måned sendes varsel om oppsigelse av plassen. Opptak til skolefritidsordningen skal ikke skje dersom det foreligger ubetalt kontingent/kostpenger fra tidligere barnehagetilbud.

For barn med betydelig funksjonshemninger kan det etter søknad gis moderasjon, også ved kortere daglig opphold.

Ved beregning av moderasjon vil også familiens samlede økonomiske situasjon bli vektlagt. Dersom en familie kommer i en midlertidig krisesituasjon pga. sykdom eller lignende, kan en tidsbegrenset moderasjon eller friplass innvilges.