Arbeid og næringsliv

Her finner du nyttig informasjon for næringsdrivende og arbeidstakere. Regjeringens  søknadsportal for kompensasjonsordningen er åpnet. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først. kompensasjonsordning.no

Arbeid og næringsliv

Veileder for reiselivsbedrifter i Lofoten og Vesterålen sommer 2020

Kommuneoverlegene har laget en enkel veileder for reiselivet. Dette er en veileder som vi håper kan bidra til å ha kontroll på smitten også sommeren 2020.
Veilederen

Informasjon til næringsdrivende

Her er linker til noen sentrale sider med aktuelle råd, spørsmål og svar til næringslivet om håndtering av koronaviruset:

  • Regjeringen
  • NAV: Spørsmål og svar til privatpersoner, selvstendig næringsdrivende og arbeidsgivere 
  • Skatteetaten  - oversikt tiltakspakker
  • Arbeidstilsynet: En sammenfattet informasjon om tiltak for arbeidslivet 
  • NHO: Råd til arbeidsgivere fra NHOs advokater og nyheter relatert til koronaviruset 
  • Virke: Spørsmål og svar på typiske problemstillinger knyttet til koronaviruset 
  • Finans Norge: Anbefalinger, råd og spørsmål og svar om håndtering av koronaviruset
  • Sjømat Norge: Spørsmål og svar om korona
  • Revisorforeningen – koronakrisen konsekvenser og tiltak  
Støtteordninger/ krisepakker for næringslivet

Regjeringens søknadsportal for kompensasjonsordningener åpnet. Ordningen skal gi hjelp til foretak som er økonomisk hardt rammet av virusutbruddet. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil kunne søke først. kompensasjonsordning.no . Advarsel: Det er stor pågang.

For arbeidsgivere

Trenger du bistand og veiledning i forbindelse med permitteringer?
Her er viktige lenker til NAV for deg som er arbeidsgiver:

Koronavirus: Informasjon fra NAV
Permitteringer - informasjon til arbeidsgivere

NAV-skjema om oppsigelser og permitteringer

Næringslivets koronatelefon

Hjelpetelefon for bedrifter og selvstendig næringsdrivende i Nordland som rammes av koronakrisen. Tel: 400 18 656
Mer informasjon om fylkeskommunens hjelpetelefon
 

Retningslinjer for smittevern knyttet til utenlandsk arbeidkraft