Arrangement og samlinger

Det er fullt mulig å arrangere samlinger, både i privat og offentlig regi, bare du følger smittevernrådene. Dette er de tre, overordnede rådene gjelder som gjelder ved alle typer sammenkomster:

  • Hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk
  • Hold minst én meter avstand til andre, unntatt de du bor med til vanlig eller de som er dine nærmeste
  • Ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller benytt håndsprit

Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid. For de fleste vil «de nærmeste» være de du bor med, en kjæreste eller den aller nærmeste familie, for andre ens nærmeste venn.

 

Private arrangement

For arrangementer på private steder kan inntil 20 personer være samlet, men det må være minst én meter mellom gjestene som ikke tilhører samme husstand. Hver person teller som én, selv om man er del av samme familie. Ikke inviter flere enn du har god plass til, og gjør det lett for gjestene dine å holde avstand. Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.


Arrangement på offentlig sted

For arrangementer på offentlig sted kan det etter 15. juni være opptil 200 personer samlet. Forutsetningen er at det er en ansvarlig arrangør. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted regnes ikke som en del av arrangementet. På arrangementene må det være mulig for deltakerne å holde minst én meter avstand til personer de ikke bor med.

Arrangøren må sørge for at det er nok plass til at alle deltakerne kan holde minst én meter avstand, og ha oversikt over hvem som er tilstede. Det samme gjelder arrangement i lokaler som leies ut, inkludert i hotellfasiliteter, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Du finner flere råd til feiringer, sammenkomster og arrangementer på helsenorge.no

Værøy kommune følger de gjeldende nasjonale retningslinjene til enhver tid, og gir ikke dispensasjoner fra disse. Det har derfor ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra reglene.