Arrangement og samlinger

Private grupper

Fra 7. mai er det tillatt med grupper på maksimalt 20 personer i private sammenhenger. Det forutsetter at alle kan holde minst én meters avstand. 


Offentlig arrangement

  • På offentlig sted er det fra 7. mai  tillatt med arrangement på inntil 50 deltakere. Arrangement over 50 deltakere forbys fram til 15. juni. 
  • Deltakerne må holde minst én meter avstand til hverandre og det må være en ansvarlig arrangør. Det gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper.
  • Arrangøren skal holde oversikt over hvem som er tilstede, sørge for at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta håndhygiene. 
  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder. 
  • Fra og med 15. juni åpnes det for arrangement på opptil 200 personer. 
     

Værøy kommune følger de gjeldende nasjonale retningslinjene til enhver tid, og gir ikke dispensasjoner fra disse. Det har derfor ingen hensikt å søke kommunen om unntak fra reglene.