Vær eksta forsiktig med besøk til eldre og kronisk syke

På Helse- og Omsorgsdirektoratets anbefaling, velger vi nå å lette litt på restriksjonene i forhold til besøk på sykehjemmet. I den forbindelse har vi satt opp noen kjøreregler for hvordan vi vil at dette skal foregå. Det er viktig at disse reglene blir fulgt for å forhindre/begrense smitte.
Pårørende med luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, samt de som er definert som nærkontakt eller i karantene etter utenlandsreise, skal IKKE BESØKE SYKEHJEMMET.

 

 •  Sprit hender ved ankomst.
 • Pårørende skal bruke hansker og munnbind ved besøk. Unngå å ta på ting i miljøet hvor besøket foregår.
 • Besøk er begrenset til maks 2 pårørende, maks 30 minutter og 1 besøk pr pasient pr uke.
 • Besøk skal avtales dagen i forveien, og det vil da bli gitt et tidspunkt hvor besøk er mulig. Avtaler gjøres på tlf 75420622
 • Besøk skal foregå ved hovedinngang, med mindre noe annet er avtalt.
 • Ingen klemming eller håndtrykk, og min 1 meter avstand.
 •  Det er ikke tillatt å ta med ting til beboere utenfra.
 • For pårørende til alvorlig syke og døende pasienter gjøres det særskilte unntak fra besøksreglene.

 

Besøk i omsorgsboligene

Ønsker du å besøke noen som bor i omsorgsbolig? Da må du ta kontakt med beboeren selv, pårørende eller verge. Det er de som avgjør hvem som kan få komme på besøk. Husk at kronisk syke og eldre over 65 år er i risikogrupper, og at de må være ekstra forsiktige.


Råd til pårørende, venner og familie til de som er i risikogrupper

 • Sørg for at du ikke blir smittet selv, hold avstand og hold hendene rene
 • Trapp ned på de fysiske besøkene og trapp opp telefonsamtalene
 • Ikke gå på besøk til noen risikogrupper hvis du er forkjølet, har feber eller er tungpustet
 • Hjelp til med innkjøp av matvarer- og sett gjerne poser utenfor døren
   

Disse er i risikogrupper

 • De eldre over 65 år, særlig de over 80
 • Personer med hjerte og karsykdommer og høyt blodtrykk
 • Personer med kronisk lungesykdom (eks kols, astma)
 • Personer med nedsatt immunforsvar
 • Personer med diabetes
 • Kreftsyke
 • De som røyker eller er overvektige
   

Råd til deg som er i risikogruppe

 • Vær hjemme så mye som mulig
 • Vær hjemme til du er frisk hvis du har symptomer på sykdom
 • Hvis du må gå ut, unngå steder med mange mennesker
 • Ikke bruk offentlig transport, særlig ikke i rushtiden
 • Vask hender ofte og ha med en flakse håndsprit på steder hvor det ikke finnes såpe og vann
 • Be venner, naboer og familie ringe og varsle før de planlegger å komme på besøk. Har de vært i utlandet eller er syke bør dere nøye dere med en prat på telefonen
   

Rådene er hentet fra nasjonale helsemyndigheters nye råd for risikogrupper (27.03.20).
Les mer om råd og informasjon til risikogrupper på FHI.no