Vær ekstra forsiktig ved besøk til institusjoner og sykehjem

Institusjoner og sykehjem må begrense antallet besøkende. Her finner du nye regler for besøk ved sykehjemmet gjeldende fra juni 2021

Alle beboere på sykehjemmet er fullvaksinerte, men risikoen for Covid-19 forsvinner ikke helt siden vaksinen ikke gir full beskyttelse hos alle. Obs! Pasienter på korttidsplass, og ansatte generelt, er ikke fullvaksinerte.

Besøk begrenses til ett besøk per dag og inntil 2 besøkende samtidig. Andre avtaler kan gjennomføres i spesielle situasjoner.

Hver beboer kan ha inntil 5 personer som kommer på besøk, de samme 5 personer.

AVTALES MED AVDELINGEN

Besøk avtales med avdelingen på forhånd. Dersom både beboer og besøkende er fullvaksinerte kan man ha nærkontakt, for andre besøkende ber vi om at det holdes avstand på minimum 1 meter.

Før besøk avtales gjennomføres det en kartlegging for å avklare smittestatus med tanke på om besøk kan gjennomføres. Dette gjøres sammen med ansvarsvakten på sykehjemmet.

 

TIL DEG SOM SKAL BESØKE NOEN PÅ INSTITUSJON ELLER SYKEHJEM

Avtal besøk med avdelingen før du kommer.

Registrer deg ved ankomst og kontakt avdelingen

Alle besøkende bes om å registrere seg i digital besøkslogg. Værøy kommune bruker minegjester.no til dette formålet. Ved å skanne QR-kode, når du møter opp på besøksstedet, kan du registrere dine opplysninger på en enkel måte. Be om hjelp på stedet dersom du trenger veiledning og hjelp med registreringen. Besøkslogg benyttes kun til smittesporing ved smitteutbrudd og dine opplysninger slettes automatisk etter 14 dager. Dine rettigheter til vern om opplysninger, er ivaretatt og registreringer er unntatt offentligheten.

Ved ankomst til sykehjemmet kontaktes avdelingen. Besøkende blir hentet av personalet.

Smittevern ved besøk

Det er viktig at alle besøkende utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utendørs. Ta minst mulig på inventar, møbler, overflater mv.

Besøkende anbefales å bruke munnbind, fra de blir hentet ved hoveddør til besøket er over.
Vi kan dessverre ikke dele ut munnbind til besøkende og ber om at du har egen beholdning med munnbind til personlig bruk.

Besøkende bør holde minst 1 meters avstand til den de besøker, ansatte og andre beboere enn den de besøker. Hvis både den besøkende og beboeren er vaksinert, kan de ha nærkontakt.

Besøk skal gjennomføres på beboerrom eller besøksrom (miljøstua).

Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende.

Hvis besøkende har med mat, bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende kan ikke benytte kjøkken i institusjonen.

Kontakt

Værøy sykehjem
Avdelingstelefon
Telefon 481 80 230

Adresse
Sponga 36
8063 Værøy