Koronavaksine

Værøy kommune har klar vaksinasjonsplan mot korona og vaksinering vil starte så snart vi har mottatt alt nødvendig utstyr. Vaksinen er gratis og frivillig. Du er ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det.

Meld din interesse ved å fylle ut skjemaet under.

Gå til skjema for bestilling av koronavaksine

Prioritering

Værøy kommune følger den prioriteringen som regjeringen har lagt opp til. I utgangspunktet er det risikogruppene som prioriteres først, deretter helsepersonell. Prioriteringen blir i utgangspunktet som følge, med forbehold om endringer:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • Demens
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
 7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år 

Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.  

Kort varsel

Koronavaksinen skal transporteres og lagres ved minus 70 grader. Når vaksinen kommer til Værøy, skal den oppbevares ved 2-8 grader, og den har bare noen få dagers holdbarhet etter opptining. Derfor må du belage deg på kort frist fra du får tilbudet om vaksine til vaksinen skal settes.

Alle som ønsker vaksine kan registrere seg

I starten vil det være få doser som kommer til kommunen og det er satt av streng prioritet på hvilke grupper som får først. Kommunen vil tilby folk time etter hvert som vi får beskjed om antall doser vi får og tidspunkt for disse. Du vil da få to tidspunkt for oppmøte fordi du skal dose en og to med et bestemt tidsrom mellom. Det vil IKKE være drop-in.

To datoer og to vaksiner

Du blir tildelt to datoer fordi du skal ta to doser. Dose nummer 2 skal tas tidligst 21 dager etter den første. Det er svært viktig at du tar begge dosene og at du møter opp på de datoene du får tildelt slik at det blir riktig tidsintervall mellom dosene.

Mer informasjon om koronavaksinen (FHI)
Film fra Statens legemiddelverk om hvordan koronavaksiner blir godkjent

For- og etternavnFor- og etternavn
Format: dd.mm.ååååFormat: dd.mm.åååå
Felt merket med * må fylles ut