Koronavaksine

Værøy kommune har klar vaksinasjonsplan mot korona og vaksinering er startet. Vaksinen er gratis og frivillig. Du er ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det.

Meld din interesse ved å fylle ut skjemaet under.

Informasjon om 3. vaksinedose i Værøy kommune

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI) blir det nå enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar.

Her finner du mer informasjon om 3. vaksinedose

Status vaksinasjon i Værøy kommune

Alle som har meldt interesse har nå fått første og andre vaksinasjonsdose. Værøy kommune har nå startet med 3. vaksinedose.

Ikke fått koronavaksinen enda?

Det oppfordres til at du registrerer deg gjennom vårt bestillingsskjema for koronavaksine. Når du har registrert deg vil du bli kontaktet for tid og sted. Alternativt kan du ringe til koronatelefonen og benytte deg av tastevalg 1.

Gå til skjema for bestilling av koronavaksine

Prioritering

Værøy kommune følger den prioriteringen som regjeringen har lagt opp til. I utgangspunktet er det risikogruppene som prioriteres først, deretter helsepersonell. Prioriteringen blir i utgangspunktet som følge, med forbehold om endringer:

Risikogrupper

Med risikogrupper menes personer med økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom. Det er:

 • Beboere i sykehjem.
 • Alle som er 65 år eller eldre.
 • Personer 12 år - 64 år med en eller flere definerte sykdommer/tilstander som gir økt risiko for alvorlig sykdomsforløp og død av covid-19. Se avsnittet under for spesifisering av ulike sykdommer/tilstander og aldersgrupper.

Andre grupper

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie.
 • Alle som har fylt 12 år eller er eldre.

Risikogrupper

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Mer informasjon om koronavaksinen (FHI)
Film fra Statens legemiddelverk om hvordan koronavaksiner blir godkjent

Hvis du allerede har fylt ut dette skjemaet tidligere, trenger du ikke gjøre det på nytt. 

For- og etternavnFor- og etternavn
Format: dd.mm.ååååFormat: dd.mm.åååå
Felt merket med * må fylles ut

Kontakt

Koronatelefonen
Telefon 900 69 199

Åpningstider
Mandag til fredag fra kl. 08.00 - 15.30.

Tastevalg
1. Koronavaksinasjon
2. Koronatesting