Viktig melding

Koronavaksine

Les vår informasjon om koronavaksinen.

OPPFRISKNINGSDOSER (DOSE 3 OG 4)

Oppfriskningsdose anbefales til personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19

For de fleste vil oppfriskningsdosen bli den tredje dosen med koronavaksine de mottar.

For de med alvorlig svekket immunforsvar, som anbefales tre doser i grunnvaksinasjonsserien, blir oppfriskningsdosen den fjerde dosen koronavaksine de mottar.

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales gitt 3 måneder etter dose 3 i grunnvaksinasjonsserien.

De fleste får anbefaling fra sin fastlege eller behandlende spesialist om at de bør ta en fjerde dose.

Personer som er anbefalt å ta dose 4 kan melde inn behov på kommunens nettside, og vil bli kontaktet.

De må selv påse at intervallet på 3 måneder, mellom dose 3 og dose 4, blir overholdt.

 

VAKSINASJON AV BARN OG UNGE

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan bli alvorlig syke av koronainfeksjon. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen, samt bidra til mindre smitte i samfunnet.

Her finner du informasjon om vaksinasjon av barn og unge

 

VAKSINASJONSTILBUD TIL 5 – 11-ÅRINGER:

Værøy kommune tilbyr vaksinering av barn 5-11 år.

For innmelding av behov for vaksine til barn som er 5-11-år (årskull 2016-2010):

Ring koronatelefonen, 900 69 199 og tast tastevalg 1

Registrer barnet på kommunens nettskjema.

De som har fylt 5 år i 2017-kullet er også omfattet av vaksinasjonstilbudet.

 

OPPFRISKNINGSDOSE TIL PERSONER MED HØY RISIKO FOR ALVORLIG SYKDOMSFORLØP

Oppfriskningsdose anbefales til personer 18 år og eldre med underliggende medisinske helsetilstander som gir høy risiko for alvorlig forløp av covid-19

For de fleste vil oppfriskningsdosen bli den tredje dosen med koronavaksine de mottar.

For de med alvorlig svekket immunforsvar, som anbefales tre doser i grunnvaksinasjonsserien, blir oppfriskningsdosen den fjerde dosen koronavaksine de mottar.

Oppfriskningsdose til personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales gitt 3 måneder etter dose 3 i grunnvaksinasjonsserien.

De fleste får anbefaling fra sin fastlege eller behandlende spesialist om at de bør ta en fjerde dose.

Personer som er anbefalt å ta dose 4 kan komme på dropin. (Man kan ikke bestille time for fjerde dose.)

De må selv påse at intervallet på 3 måneder, mellom dose 3 og dose 4, blir overholdt.

Sentrale myndigheter har bestemt at koronavaksinering skal skje med en prioriteringsrekkefølge.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år
  OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (se oversikt på fhi.no)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)
 6. 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Les mer på fhi.no

 

OM KORONAVAKSINE

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til de som er mest utsatt for covid-19 sykdommen.

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. 

Vaksinen er gratis for alle som får den. 

 • Mer  informasjon om koronavaksine finner du på 
  Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp 

Kontakt

Koronatelefonen
Telefon 90 06 91 99

Åpningstider
Mandag til fredag fra kl. 08.00 - 15.30.

Tastevalg
1. Koronavaksinasjon
2. Koronatesting