Koronavaksine

Værøy kommune har klar vaksinasjonsplan mot korona og vaksinering er startet. Vaksinen er gratis og frivillig. Du er ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det.

Meld din interesse ved å fylle ut skjemaet under.

Gå til skjema for bestilling av koronavaksine

Status vaksinasjon i Værøy kommune

Vaksineplan uke 29

I uke 29 er det følgende plan for vaksinering mot covid-19 i Værøy kommune:

 • 6 glass av BioNTech Pfizer: Comirnaty vaksinen.
  • 5 andredoser, resterende blir førstedoser.

Til sammen er det nå satt 248 første doser og 173 andre doser av vaksinen på Værøy.

Vaksineringen på Værøy har så langt kommet til gruppe 11 - Alder 25-39 år.

Også de som er født i 2004/2005 kan nå melde interesse om å få vaksine ved å fylle ut bestillingsskjemaet. 

Det oppfordres fortsatt til å registrere sitt ønske om koronavaksine og ikke ringe fastlegen for bestilling. Dersom du ikke har registrert deg vil man fortløpende gå videre på listene. Har du registrert deg vil du bli kontaktet for tid og sted.

Prioritering

Værøy kommune følger den prioriteringen som regjeringen har lagt opp til. I utgangspunktet er det risikogruppene som prioriteres først, deretter helsepersonell. Prioriteringen blir i utgangspunktet som følge, med forbehold om endringer:

 1. Beboere i sykehjem
 2. Alder 85 år og eldre
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen over risikogrupper under)
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen over risikogrupper under)
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Risikogrupper

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.

Kort varsel

Koronavaksinen skal transporteres og lagres ved minus 70 grader. Når vaksinen kommer til Værøy, skal den oppbevares ved 2-8 grader, og den har bare noen få dagers holdbarhet etter opptining. Derfor må du belage deg på kort frist fra du får tilbudet om vaksine til vaksinen skal settes.

Alle som ønsker vaksine kan registrere seg

I starten vil det være få doser som kommer til kommunen og det er satt av streng prioritet på hvilke grupper som får først. Kommunen vil tilby folk time etter hvert som vi får beskjed om antall doser vi får og tidspunkt for disse. Du vil da få to tidspunkt for oppmøte fordi du skal dose en og to med et bestemt tidsrom mellom. Det vil IKKE være drop-in.

To datoer og to vaksiner

Du blir tildelt to datoer fordi du skal ta to doser. Dose nummer 2 skal tas tidligst 21 dager etter den første. Det er svært viktig at du tar begge dosene og at du møter opp på de datoene du får tildelt slik at det blir riktig tidsintervall mellom dosene.

Mer informasjon om koronavaksinen (FHI)
Film fra Statens legemiddelverk om hvordan koronavaksiner blir godkjent

Hvis du allerede har fylt ut dette skjemaet tidligere, trenger du ikke gjøre det på nytt. 

For- og etternavnFor- og etternavn
Format: dd.mm.ååååFormat: dd.mm.åååå
Felt merket med * må fylles ut