Koronavaksine

Værøy kommune har klar vaksinasjonsplan mot korona og vaksinering er startet. Vaksinen er gratis og frivillig. Du er ikke pålagt å vaksinere deg, men vi anbefaler at du gjør det.

Meld din interesse ved å fylle ut skjemaet under.

Gå til skjema for bestilling av koronavaksine

Status vaksinasjon i Værøy kommune

Vaksineplan uke 15

I uke 15 er det følgende plan for vaksinering mot covid-19 i Værøy kommune:

 • 22 doser av BioNTech Pfizer: Comirnaty vaksinen som skal brukes til første dose.
 • doser av BioNTech Pfizer: Comirnaty vaksinen som skal brukes til andre dose.
 • Inntil videre blir det ingen vaksine med Astra Zeneca.

Til sammen er det nå satt cirka 171 doser av vaksinen på Værøy.

Vaksineringen på Værøy har så langt kommet til gruppe 4 - Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene (se liste under prioritering).

Det er fastlegene som organiserer uttrekkslister fra pasientjournalen og gjør de nødvendige prioriteringer i denne gruppen. Risikogruppen blir vaksinert parallelt, noe som betyr at alder 65-74 og 18-64 med de nevnte tilstandene (se gruppe 4 under Prioritering) blir vaksinert om hverandre. 

Den prioritering som blir fastsatt av lege blir den rekkefølgen som nå gjelder fremover.

Det oppfordres fortsatt til å registrere sitt ønske om koronavaksine og ikke ringe fastlegen for bestilling. Dersom du ikke har registrert deg vil man fortløpende gå videre på listene. Har du registrert deg vil du bli kontaktet for tid og sted.

Når det gjelder intervallet mellom 1. og 2. dose er denne flyttet til 6 uker. Dette gjelder ikke for personer som har en del risikotilstander som nevnt. Her er intervallet 3-4 uker. Dette vil bli registrert og orientert om ved 1.dose.

Prioritering

Værøy kommune følger den prioriteringen som regjeringen har lagt opp til. I utgangspunktet er det risikogruppene som prioriteres først, deretter helsepersonell. Prioriteringen blir i utgangspunktet som følge, med forbehold om endringer:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  • kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
  • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
  • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
  • Diabetes
  • Kronisk lungesykdom
  • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
  • Demens
  • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
  • Hjerneslag
  • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
 6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
 7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år 

Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom.  

Kort varsel

Koronavaksinen skal transporteres og lagres ved minus 70 grader. Når vaksinen kommer til Værøy, skal den oppbevares ved 2-8 grader, og den har bare noen få dagers holdbarhet etter opptining. Derfor må du belage deg på kort frist fra du får tilbudet om vaksine til vaksinen skal settes.

Alle som ønsker vaksine kan registrere seg

I starten vil det være få doser som kommer til kommunen og det er satt av streng prioritet på hvilke grupper som får først. Kommunen vil tilby folk time etter hvert som vi får beskjed om antall doser vi får og tidspunkt for disse. Du vil da få to tidspunkt for oppmøte fordi du skal dose en og to med et bestemt tidsrom mellom. Det vil IKKE være drop-in.

To datoer og to vaksiner

Du blir tildelt to datoer fordi du skal ta to doser. Dose nummer 2 skal tas tidligst 21 dager etter den første. Det er svært viktig at du tar begge dosene og at du møter opp på de datoene du får tildelt slik at det blir riktig tidsintervall mellom dosene.

Mer informasjon om koronavaksinen (FHI)
Film fra Statens legemiddelverk om hvordan koronavaksiner blir godkjent

For- og etternavnFor- og etternavn
Format: dd.mm.ååååFormat: dd.mm.åååå
Felt merket med * må fylles ut