Råd for reisende

Værøy kommune følger nasjonale råd og retningslinjer for alle typer reiser.
Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige, men fra 15. juli er det gjort unntak for flere europeiske land. Dette er land og regioner som tilfredsstiller Folkehelseinstituttets smittekriterier. Unntakene fra reiserådene er ikke en oppfordring til å reise.

 Fra 15. juli er det tillatt å reise i Norden (unntatt Sverige) og følgende land og regioner i EØS/Schengen-området: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Færøyene, Grønland, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Malta, Nederland, Polen, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike samt regionene Blekinge, Kronoberg og Skåne i Sverige.

UD  fraråder reiser som ikke er strengt nødvendig til: Bulgaria, Kroatia, Luxembourg, Portugal, Romania, deler av Sverige og Ungarn.Folkehelseinstituttet oppdaterer oversikten over hvilke land og regioner som tilfredsstiller smittekriteriene hver 14. dag.

Mer informasjon finnes på Folkehelseinstituttets nettsider. og på regjeringen.no/reiseinformasjon.

 

Fritidsreiser innenlands

Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene. Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

  • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
  • Har god hånd- og hostehygiene
  • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. God hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta deg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

2020-07-04 Korona distansering.png - Klikk for stort bilde