Siste om smittesituasjonen på Værøy

DAGENS STATUS: Ingen smittede på Værøy

Klikk for stort bilde   

ONSDAG 24.02: To nye smittetilfeller

Det er registrert to nye smittetilfeller av covid-19 på Værøy det siste døgnet. Disse tilfellene ansees å være separate.

Smittesporingen er konkludert og situasjonen under oppfølging. De smittede er satt i isolasjon på Værøy. Nærkontakter er satt i karantene på Værøy.

TORSDAG 18.02: Korrigering av smittetilfelle 16.02

Personen som ble testet positiv i Bodø på tirsdag 16.02 er re-testet, nå negativ. Nærkontaktene på Værøy som ble satt i karantene er nå fritatt fra denne.

TIRSDAG 16.02: Ett nytt smittetilfelle

Det er registrert ett nytt smittetilfelle av covid-19, i Bodø, av en innbygger på Værøy det siste døgnet.

Personen sitter i isolasjon i Bodø. Smittesporingsteamet har satt i gang oppfølging av den smittede ved å kartlegge alle aktuelle nærkontakter. Disse blir kontaktet, testet og satt i karantene her på Værøy.

MANDAG 11.01: Oppdatering av smittetilfelle 07.01

Torsdagsmorgen kunne Værøy kommune melde om at en person som var ankommet øya hadde testet positivt. Vedkommende ble satt i isolasjon.  Smittesporing ble igangsatt, og vi kan informere om at en person ble definert som nærkontakt. Vedkommende person sitter i karantene.

Det er gjort tiltak om karantene og isolasjon overfor de to som faller inn under Folkehelseinstituttets kriterier. Vi anser situasjonen som oversiktlig, og smittesporingen er avsluttet.

TORSDAG 07.01: Ett nytt smittetilfelle

Værøy har i dag fått en person med positiv koronatest. Det er en utenlandsk gjestearbeider som har testet positivt. Denne personen kom fra karantenehotell i Bodø, og skulle ikke vært sendt til Værøy. Vedkommende kom med MF Værøy fra Bodø 20.30 onsdag, og ble umiddelbart isolert ved ankomst til øya. Vedkommende har ikke vært i kontakt med noen her lokalt. Smittesporing er igangsatt.