Skole- og barnehagetilbud

Værøy kommune følger gult 

Mer om smittevern i skolen finner du på udir.no


Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for hvordan smittevernet skal ivaretas, og hvordan opplæringen kan organiseres. Det skal være trygt å sende elevene på skolen og for ansatte å gå på jobb. Vi legger til rette for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmene, slik at vi i fellesskap finner gode løsninger.

 

 

 

Kontakt

Beathe Jenssen
Barnehagestyrer
E-post
Telefon 75 42 06 26
Mobil 957 71 690

Postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøksadresse
Sponga 37
8063 Værøy

Åpningstider
Mandag til fredag
kl.07.45 - 16.15.