Skole- og barnehagetilbud

Barnehagene gjenåpnet 20. april. Elever på 1. - 4. klassetrinn startet på skolen og SFO mandag 27. april. Alle elever var på plass fra tirsdag 12.mai.

Smittevern

Skoler og barnehage i Værøy kommune følger nasjonale smittevernveiledere. 
Les Helsedirektoratets smittevernveileder for barnehager
Les Helsedirektoratets smittevernveileder for skoletrinn 1 - 7. 
Les Helsedirektoratets smittevernveileder for ungdomsskole og videregående skole

Barnehagene gjenåpnet mandag 20. april

Nasjonale myndigheter har utarbeidet en nasjonal veileder som gir føringer for hvordan barnehagene skal sikre et godt og trygt barnehagetilbud.
Her kan du lese og laste ned smitteveilederen for barnehager (lenke til udir.no).
Barnehagen følger de faglige smitterådene i veilederen. Du kan ikke forvente full åpningstid med det første. Det aller viktigste er at tilbudet er trygt og godt for barn, foresatte og ansatte. 
 

Gjenåpning av skolene

Alle elevene er nå på plass på Værøy skole. For å ivareta retningslinjene i smittevernveilederen har skolen innført begrensninger i skoledagens lengde. Dette betyr at trinnene har ulike start og sluttidspunkt på skolen.

Elevene på 1. – 4. trinn vil fortsette sin skoledag som før. SFO vil ha fortsatt redusert åpningstid og slutter 15.30.

Elevene på 5. – 9. trinn vil få hver sine halve dager med undervisning på skolen og tilsvarende halv dag med hjemmeoppgaver. 10. trinn prioriteres og vil få heldagsskole. Voksenopplæringen starter også opp tirsdag 12.5 kl. 18.00

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en veileder for hvordan smittevernet skal ivaretas, og hvordan opplæringen kan organiseres. Det skal være trygt å sende elevene på skolen og for ansatte å gå på jobb. Vi legger til rette for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmene, slik at vi i fellesskap finner gode løsninger.

 

 

For barn med særlige omsorgsbehov

Så lenge skole og barnehage er stengt, tilbyr Værøy kommune et omsorgstilbud for barn der begge foreldrene har samfunnskritiske funksjoner. Fra 13. april er ansatte i barnehager og ansatte på 1. - 4. trinn i skolen også regnet som viktig personell i håndtering av koronakrisen.
Ta kontakt med rektor på skolen eller barnehagestyrer dersom du har barn med særlige omsorgsbehov. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider: udir.no.

Betaling for barnehage og SFO

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage eller SFO skal betale for dette fra og med 14. april. For de øvrige gjelder betaling fra 20.april for barnehage og 27.april for SFO. Det betyr at ingen vil få faktura fra kommunen i april måned. Det vil bli sendt ut ordinær faktura i mai måned, med fratrekk for de dagene det evt. ikke skal betales for.

Kontakt

Beathe Jenssen
Barnehagestyrer
E-post
Telefon 75 42 06 26
Mobil 957 71 690

Postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøksadresse
Sponga 37
8063 Værøy

Åpningstider
Mandag til fredag
kl.07.45 - 16.15.