Status og tiltak i Værøy kommune

Her finner du oppdatert status og tiltak i Værøy kommune

  • Vi følger situasjonen tett og det vil i tillegg kunne bli innkalt til møter i kommunal kriseledelsen på kort varsel.
  • Koronatesting på sykehjemmet. Du trenger ikke bestille time eller henvende deg til noen i forkant, men bes fylle ut et skjema på forhånd. Dette tar du med og leverer ved testing. Skjemaet finner du på våre informasjonssider om koronatesting.
    Se åpningstider og informasjon om teststasjonen
  • Legekontoret har normale åpningstider. Se nærmere informasjon på legekontorets hjemmeside:
    Værøy legekontor
  • Pårørende kan avtale besøk på sykehjemmet. Se egen side for besøk på sykehjemmet: Gå til egen side om besøk til eldre og sårbare grupper.

Lokale tiltak

Værøy kommune har ingen lokale tiltak. Vi følger de nasjonale føringene.

Nasjonale føringer

Værøy kommune følger alle retningslinjer og veiledere som utgis av nasjonale myndigheter, og gir ingen dispensasjoner fra disse. Er du usikker på tolkningen av regelverket, må du gjerne ta kontakt.

Se de nyeste nasjonale tiltakene

Se helsenorge.no sin samling av koronainformasjon

Se oversikt over beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet
Les fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet
Se vår samleside med informasjon om koronaviruset