Status og tiltak i Værøy kommune (pr. 08.07.20)

 

  • Det testes fortsatt personer på Værøy i forbindelse med Covid-19, men det er fremdeles ikke påvist smitte.
  • Kommunal kriseledelse har den siste tiden trappet ned de faste møtene. Kommunal kriseledelse vil, slik situasjonen er nå, ikke ha faste møter i sommerferien. Situasjonen blir likevel fulgt tett, og det vil bli innkalt til møter på kort varsel dersom det blir nødvendig.
  • Værøy kommune har leger fra Sverige i sin turnus. Etter nytt forskriftsfestet krav må svensk helsepersonell testes for Korona så snart de ankommer Norge, og testes igjen etter 5-7 dager. Leger fra Sverige kan i påvente av svar på første test møte pasienter via videokonsultasjoner.
  • Dersom det skulle oppstå en akutt situasjon og legen absolutt må treffe en pasient, vil dette gjøres med fullt smittevernutstyr.
  • Legekontoret er nå tilbake til åpningstider som før koronautbruddet, 08.00 - 15.00. Det er mulig å bestille time, fornye resepter og avtale tid for blodprøver på telefon mellom kl. 09.30 - 11.30 og 12.30 - 14.00.
  • Pårørende kan nå avtale besøk på sykehjemmet på tlf. 75420622. Det er utarbeidet egne regler for besøk.

Koronatelefon og koronamail

  • Koronamail – korona@varoy.kommune.no
  • Koronatelefon 754 20 633

Nasjonale føringer:

Værøy kommune følger alle retningslinjer og veiledere som utgis av nasjonale myndigheter, og gir ingen dispensasjoner fra disse. Er du usikker på tolkningen av regelverket, må du gjerne ta kontakt.

Se oversikt over beslutninger og anbefalinger fra Helsedirektoratet 

Les fakta, råd og tiltak fra Folkehelseinstituttet

Se vår samleside med informasjon om koronaviruset

2020-07-04 Korona distansering.png - Klikk for stort bilde