Priser på levering av avfall

Priser på levering av avfall - Skardsura avfallsmottak
Renovasjonsavgift, husholdning - levert mottak 2019
Avgift urent trevirke fra husholdning, per m3 levert Skardsura NOK 176,-
Avgift rent trevirke fra husholdning, per m3 levert Skardsura NOK 117,-
Avgift restavfall fra husholdning usortert avfall, per m3, levert Skardsura NOK 463,-
Eternitt, per kg, levert i Marka (Leveres emballert på pall) NOK 3,06
Metallavfall, per kg, levert Skardsura NOK 3,06
EE-avfall. hvitevarer og brunevarer, levert i Marka Gratis
Glass og metallembalasje levert Miljøbua Gratis
Klær og husholdningstekstiler levert i Miljøbua Gratis
Miljøfarlig avfall levert Værøy Auto Gratis