Hva kan jeg søke om selv?

Noen tiltak kan du søke om og utføre selv, men for større tiltak må ansvarlige foretak stå for både søknaden og utførelsen. Les mer om tiltak du kan utføre selv i plan- og bygningsloven § 20-4 og byggesaksforskriften kapittel 3.

Her kan du lese plan- og bygningsloven § 20-4


Her kan du lese byggesaksforskriften kapittel 3
 

Her kan du finne oversikt over hva du kan bygge og søke om selv.
 

Dersom du ikke kan søke selv

Kontakt fagfolk som kan søke for deg. Din rolle i byggesaken blir da tiltakshaver. Det innebærer at du eier tiltaket, men at fagfolk må fylle ut søknaden for deg. Prosjektering og utførelse overlates også til fagfolk som du må engasjere og inngå avtaler med. Foretakene må erklære ansvarsrett.
 

Foretaket får ansvarsrett i tiltaket når erklæringen er sendt til kommunen

Foretaket skal sende en erklæring til kommunen om at det påtar seg det juridiske og offentligrettslige ansvaret for byggesaken. Med erklæringen bekrefter foretaket også at det har den nødvendige faglige kompetansen til å kunne utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Erklæringen skal sendes inn før arbeidet starter, men arbeidet kan starte umiddelbart etter at erklæringen er sendt. Når erklæringen er sendt, har foretaket påtatt seg ansvarsrett.

Hos Direktoratet for byggkvalitet kan du søke etter firma med sentral godkjenning.

Her kan du søke etter firma med sentralt godkjente foretak


Er du i tvil om du kan søke selv, kan du ta kontakt med kommunen for hjelp og veiledning