Hva koster det å søke?

Saksbehandlingsgebyret blir beregnet ut fra et basisgebyr basert på hva du skal bygge og et arealgebyr for byggverkets størrelse. Dersom du søker om dispensasjon kommer dispensasjonsgebyret i tillegg.

Oversikt over gebyrer - ta kontakt med kommunen.