Viktig melding

Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatteseddelen sendes ut 28.02.2018. Faktura for eiendomsskatt sendes kun til en eier. Det står på eiendomsskatteseddelen hvem som er fakturamottaker.

Fakturamottaker for eiendomsskatten vil normalt være den som står som eier av eiendommen, og/eller samme person som mottar faktura for kommunale avgifter for eiendommen.

Eiendomskatten fordeles på fire terminer sammen med øvrige kommunale avgifter.

Dersom du velger å klage på skattetaksten, må du allikevel betale eiendomsskatten til fastsatt forfall.

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 95 42 06 00

Besøks- og postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøkstid
Mandag til fredag
kl. 09.00 - 14.00

Telefontid
Mandag til fredag
kl. 10.00 - 14.00