Viktig melding

Informasjon om eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten vil bli lagt ut på Værøy rådhus og på kommunens hjemmeside onsdag 28.februar.

Listen vil ligge ute til offentlig ettersyn i 6 uker fra denne dato.

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 95 42 06 00

Besøks- og postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøkstid
Mandag til fredag
kl. 09.00 - 14.00

Telefontid
Mandag til fredag
kl. 10.00 - 14.00