Viktig melding

Informasjon om eiendomsskatteseddelen

Eiendomsskattelistene offentliggjøres innen utgangen av februar 2018. Samme dag starter utsendelsen av eiendomsskattesedlene.

De aller fleste i Værøy kommune har en takst basert på skatteetatens boligverdi. Det vil fremkomme av skatteseddelen om eiendomsskatten er beregnet ut i fra formuesgrunnlag bolig. Les mer om Skatteetatens formuesverdi på bolig

Eiendomskatteseddelen inneholder informasjon om hvordan eiendomsskatten er beregnet for din eiendom. Beløpet som står på eiendomsskatteseddelen viser hvor mye eiendomsskatt som skal betales for hele eiendommen.

Eiendommer som ikke har boligverdi fra skatteetaten, har fått fastsatt eiendomsskattetakst av sakkyndig nemnd oppnevnt av kommunestyret

Retningslinjene for takseringen er fastsatt i dokumentet

Eiendomsskattetaksten er fastsatt med utgangspunkt i eiendommens omsetningsverdi ut i fra fakta om eiendommen (hentet fra Matrikkelen), og vurderingen av eiendommen etter befaring av besiktigelsespersonell.

Fakturamottaker

Fakturamottaker for eiendomsskatten vil normalt være den som står som eier av eiendommen, og/eller samme person som mottar faktura for kommunale avgifter for eiendommen.

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 95 42 06 00

Besøks- og postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøkstid
Mandag til fredag
kl. 09.00 - 14.00

Telefontid
Mandag til fredag
kl. 10.00 - 14.00