Viktig melding

Taksering/verdivurdering - retningslinjer og regelverk

Eiendommer som må takseres av kommunen:

  • Boligeiendommer hvor kommunen ikke har mottatt boligverdi fra Skatteetaten.
  • Næringseiendommer, fritidseiendommer, ubebygde eiendommer, samt garasje og uthus med egne bruksnummer.

Retningslinjer for taksering

Værøy kommune har valgt sakkyndig nemd og klagenemnd. Det er sakkyndig nemnd i Værøy kommune som har ansvaret for takseringsarbeidet, og som fastsetter eiendomsskattegrunnlaget på eiendommen. Sakkyndig nemnd og klagenemnd er politisk valgte nemnder. Som et hjelpemiddel til besiktigelsen og den påfølgende takseringen, vil det bli benyttet egne takseringsregler som blir fastsatt og vedtatt av sakkyndig nemnd i dokumentet «Retningslinjer for taksering av eiendommer i Værøy kommune".   (PDF, 129 kB)

Areal på bygninger tar utgangspunkt i bruksarealet som grovt sett er arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Arealet blir målt for hver etasje i bygningen. Etasjene blir gruppert i kjelleretasje, underetasje, hovedetasje(r) og loftsetasje.

Slik gjøres takseringen/verdivurderingen

Ved taksering av eiendommen har en gått ut fra de faktaopplysningene som er registrert i eiendomsregisteret Matrikkelen. Videre har eiendommen blitt utvendig besiktiget og vurdert etter takseringsregler som er fastsatt av en kommunalt oppnevnt sakkyndig nemnd. Der vi manglet opplysninger om areal, ble bygningene målt ved en utvendig oppmåling. BRA: Dette omfatter alt areal innenfor yttervegg (inkl. boder, trapperom mv.)

Eiendomsskatteloven § 8A-2) regulerer takstnivået, men nemnda vil i de fleste tilfeller velge en litt forsiktig tilnærming i forhold til i en antatt markedsverdi.

"Hvorfor har jeg fått en takst på hytta? Jeg eier ikke den, det er det de som fikk bygge på min eiendom som eier"

Det er eiendommen som skal verdi-fastsettes ved takst. Eiendommen består av tomt med tilhørende bygningsmasse, og hjemmelshaver (tinglyst eier) står økonomisk ansvarlig for alle heftelser.

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 95 42 06 00

Besøks- og postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøkstid
Mandag til fredag
kl. 09.00 - 14.00

Telefontid
Mandag til fredag
kl. 10.00 - 14.00