Kart

 

 

  • Kartverket har et nasjonalt ansvar for geografisk informasjon, drifter det nasjonale eiedomsregisteret og tinglyser fast eiedom og andeler i borettslag.

    Her finner du nettsiden til Kartverket