Vann og avløp

VIKTIG!

Endret kvalitet på vann som ikke tilfredsstiller drikkevannskvalitet, vil alltid bli varslet på forhånd.

 

Hvorfor kan vannet bli brunt?

Brunt vann og partikler i drikkevannet skyldes at innvendig belegg i vannledningene løsner og fraktes med drikkevannet.

Dette kan skje når vi spyler de kommunale ledningene, ved arbeider på ledningsnettet, ved brudd på en vannledning eller når vannhastigheten øker brått, for eksempel ved brannslukning eller høyt vannforbruk.

 

 

Kontakt

Vakttelefon for vann
Tilgjengelig hele døgnet
Telefon 906 04 206
Odd Arne Andreassen
Fagleder vann
E-post
Telefon 948 47 054