Formannskap i Værøy 2015-2019

Her finner du kontaktinformasjonen til de politiske partiene i Værøy kommune

 

Formannskapet i Værøy 2015-2019
FL & KRF VL & AP
Valgt Valgt
Dagfinn K. Arntsen (ordfører) Susan B. Kristiansen
Hege Sørli (vara ordfører) Asbjørn Myklebust
Rita Adolfsen
Vara Vara
Frank Ramberg Leif R. Røstgård
Kristin Refsvik Erling Skarv Johansen
Jim Eilertsen