Eldreråd/råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Eldrerådet/rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunen i saker som angår eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet kan uttale seg og gi råd om saker som angår eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne, og skal være en pådriver for å sette saker som er viktig for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne på den politiske dagsordet.

Om rådet

  • Rådet oppnevnes av kommunestyret for kommunevalgperioden, altså for 4 år.
  • Fem medlemmer inkludert utvalgsleder og utvalgsnestleder, samt fem vara.
  • Partipolitisk uavhengig.

Rådets medlemmer og møteplan

Se rådets medlemmer og møteplan

Kontakt

Værøy kommune
Servicetorg
E-post
Telefon 954 20 600

Besøks- og postadresse
Sørland 33
8063 Værøy

Besøkstid
Mandag til fredag
kl.09.00 - 14.00

Telefontid
Mandag til fredag
kl.10.00 - 14.00