Viktig melding

Kommunestyret i Værøy 2019-2023

VL - Værøylista
AP - Arbeiderpartiet
KRF - Kristelig Folkeparti
FL - Felleslista for Værøy
SP - Senterpartiet

Kommunestyret i Værøy 2019 - 2023
VL AP KRF FL SP
Valgt Valgt Valgt Valgt Valgt
Susan Berg Kristiansen Asbjørn Myklebust Dagfinn Kristian Arntsen Rita Adolfsen Eskil Persen
Kjetil Fagertun Astrid Larsen Jill Chanett Arntsen Kent Bensvik
Siw Elisabeth Eriksen Jim Eilertsen Frank Ivan Ramberg
Camilla Kulsveen
Vara Vara Vara Vara Vara
Elisabeth Fagertun Berg Svein Tommie Hardy Martin Kristian T. Fagertun Hege Sørli Vigdis Hamre Ingdal
Bjørn Nilsen Rita Theodorsen Bjørn Tore Sørheim Roy Terje Andreassen Bertrand Hardie
Tor-Martin Kristensen Aronsen Fritz Ottar Olsen Karin Sofie Langbakk Chris Johansen Katrine Hårberg
Magne Berntsen Jon Arvid Torstensen Ole Petter Adolfsen Alf Kristian Sørheim Johnny Kvalnes
June Merethe Johansen Erling Skarv Johansen Håvard Bjerkeli Oddvar Aasan
Monica Pedersen Mikael Hansson Randi Andreassen
Adrian Hardy