Lokale frister


Lokale frister vedtatt i valgstyret 26. mars sak 001/19


• Frist for å søke fritak fra listeforslag – 3 dager etter beskjed er gitt

• Frist for at partiet kan bestille stemmesedler – 23. april

• Frist for at partiet kan bestille manntall – 1. juli

• Klagefrist for godkjente/ forkastede listeforslag – 7 dager etter kunngjøring

• Klagefrist for valgoppgjør – innen 7 dager