Viktig melding

Hvem kan stemme?

For å kunne stemme ved stortingsvalget 2021 må du ha stemmerett og være innført i manntallet

Du har stemmerett ved stortingsvalget 2021 dersom du oppfyller disse fire kriteriene:

  • Er norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

For å stemme på Værøy på valgdagen må du være innført i manntallet på Værøy.

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen.

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hvordan sjekker jeg om jeg står i manntallet?

Utleggingsmanntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på rådhuset. Du kan som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet.

Valgkort

Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett, det sendes vanligvis i august.

I år blir valgkortet digitalt. Personer som har reservert seg mot digital post fra det offentlige vil fortsatt få valgkortet på papir.

Du trenger ikke å ta med valgkortet for å stemme, men det går raskere å stemme hvis du tar det med.

Les mer om valgkort på valg.no

Legitimasjon

Du må ta med legitimasjon når du skal stemme, både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen.

Legitimasjon kan for eksempel vær pass, førerkort og bankkort med bilde.