Eiendomsskatt

Kommunestyret i Værøy vedtok i forbindelse med behandling av budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019 at «Værøy kommune innfører generell eiendomsskatt fra og med 1.1.2017. Rådmannen gis i oppdrag å forberede innføringen.»

Utskrivingen av eiendomsskatten skal skje innen 30. juni 2017. Dette innebærer at skattegrunnlaget og innbetalingen skal være utsendt til eiere av eiendom i Værøy kommune innen dette tidspunkt.

Kontakt

Værøy rådmannskontor
E-post
Telefon 75 42 06 00

Besøks- og postadresse:
Sørland 33
8063 Værøy

Åpningstider:
Mandag til fredag
kl.08.00 - 15.00.

Telefon:
Mandag til fredag
kl.10.00 - 14.00