Spørreundersøkelse

Hva er din visjon for Værøy de neste 12 årene?

Værøy kommune ønsker innspill fra innbyggere til kommuneplanens samfunnsdel som ferdigstilles i 2022. Gjennom kommunens planstrategi og planprogram skal det utarbeides flere planer fremover og dine innspill er viktig i dette arbeidet. 

Innspillene fra spørreundersøkelsen vil bidra til danne grunnlaget for Værøysamfunnets videre utvikling de neste 12 årene. Derfor ønsker vi å få vite hva som er viktig for deg, og hva du mener er viktig at kommunen bør satse på i årene fremover. 

Spørreundersøkelsen er anonym og åpent for svar til og med 21. april 2022.
Det tar omtrent 7-12 minutter og fullført undersøkelsen.

Undersøkelsen er nå stengt. Takk til alle som tok seg tid til å besvare denne.

bildet viser en fiskebåt som ligger utenfor værøy - Klikk for stort bilde 

  Foto: Tom Viktor Torstensen