Kontakt oss

Oversikt over skolens ansatte

Skoleadministrasjonen
Skoleadministrasjonen
Funksjon Navn Telefon
Rektor Heidi Augestad 911 16 893
Inspektør Monica Pedersen 975 27 044
Administrasjonsmedarbeider Linn Knutsen 978 97 041

 

Pedagogisk ansatte/kontaktlærere
Pedagogiske ansatte/kontaktlærere
Funksjon Navn Telefon
1. trinn Eirin Christensen 924 44 448
2-3. trinn Marit Nicolaisen 950 49 338
4-5. trinn Edith Nybakk 958 67 841
6. trinn Bjørn Tore Sørheim 934 92 534
7. trinn Anette Sebine Christensen 906 93 308
8. trinn Ole Herman Woldseth 415 18 579
9. trinn Sonja Fitjar 958 48 420
10. trinn Karoline Rasmussen 454 51 550

 

Pedagogisk ansatte/faglærere
Pedagogisk ansatte/faglærere
Funksjon Navn Telefon
Kroppsøving Silje Onsager 486 04 491
Engelsk Dag Olsvik 463 06 226
Mat og helse May Britt Eikseth 920 55 346
Musikk Cathrine Andersen 916 68 686
Kunst og håndtverk/spesped Camilla Kulsveen 976 76 958
Sosiallærer Anne Gerd Strand 930 68 136

 

SFO
SFO
Funksjon Navn Telefon
SFO leder Ingrid Olsen 959 72 204
Assistent Liv Christensen 952 27 628

 

Assistenter
Assistenter
Funksjon Navn Telefon
Assistent Lene Jenssen 977 70 224
Assistent Mayrita Fagertun 971 31 314
Elevassistent Elin Olsen 971 56 302
Elevassistent Ida Lundberg 908 75 286
Elevassistent Siw Røstgård 481 27 605
Elevassistent Eduardo Luis 930 55 157